Argaaniaõli – keskkondliku, kultuurilise ja sotsiaalmajandusliku kaaluga ilutoode

Argaaniaõli revolutsioon – nii on kirjeldatud kunagi üksnes Marokos tuntud väärtusliku taimeõli kasutusleviku laienemist globaalses ilutööstuses. Eksootilist päritolu ja võõrapärase nimega argaaniaõli on ilmselt puudutanud ka nende teadvust, kes ilumaailma uusimate trendidega kursis ei ole. Põhjuseid tasub otsida argaaniaõli kui tõeliselt rikkaliku koostisega taimeõli avastamisest, kasutamisest ja laialdasest reklaamimisest maailma väiksemate ja suuremate kosmeetikatootjate poolt. Mida aga mõnikord ei teata, on tõsiasi, et lisaks kiiduväärt nahka ja juukseid hooldavatele omadustele on argaaniaõlil ka märksa laiemad sotsiaalmajanduslikud, kultuurilised ja keskkondlikud mõjud.

Argaaniaõli kahtlemata väärib neid ülivõrdeid, mida tema kohta kasutatakse. Rikkalik rasvhapeteprofiil ning skvalaani- ja antioksüdantidesisaldus annavad kinnitust õli mõjusatest pehmendavatest ja vananemisvastastest omadustest. Neil põhjustel ongi õli omandanud ülemaailmselt ühe kõige hinnalisema iluõli staatuse. Kui Läänemaailmale on argaaniaõli siiski võrdlemisi uus nähtus, olles tuntust kogunud viimase 20 aasta jooksul, siis marokolaste hõimuühiskondadel on see taimesaadus traditsiooniliselt olnud auväärsel kohal nii toiduvalmistamise kui naha ravitsemise kultuuris.

arganoil

Argaaniaõli. Allikas: Med-Health

ARGAANIAPUUDE KESKKONDLIK JA SOTSIAALMAJANDUSLIK TÄHENDUS

Argaaniaõli on olnud eksklusiivselt Maroko toode, kuna puud (Argania spinosa), mille viljadest õli toodetakse, kasvavad üksnes Edela-Maroko kõrbealadel. Argaaniapuudel on oluline keskkondlik tähendus: nad on justkui „roheline kardin“, mis aitab olemasolevat keskkondlikku tasakaalu (veevarusid ja mulla kooslust) säilitada ning edasist kõrbestumist vältida. Lisaks looduskeskkonna säilitamisele on argaaniapuudel aga ka märkimisväärne sotsiaalmajanduslik mõju. Mõnede andmete kohaselt sõltub üle 90% berberite (Maroko kohalike) elatisest just argaaniapuudest – lisaks õlile pakuvad puud oma värskete lehtede näol toitu berberite kitsedele; mulda rikastavad ja varju pakkuvad omadused võimaldavad aga kohalikel aastaringselt olulist toiduainet – otra – kasvatada. Seega on mõistetav, miks berberid on tavatsenud argaaniapuud elupuuks (’Tree of Life’) kutsuda.

argan-ecosystem

Argaaniametsad. Allikas: World Agroforestry Centre

Kui õli tootmine ja odra kasvatamine argaaniapuude elu ei ohusta, siis kitsede ulatuslik lehtede nosimine (kuni massilise puu otsa ronimiseni) mõjub puudele kurnavalt. Argaaniametsade kõige eksistentsiaalsemaks ohuks on aga ulatuslik raie. Nimelt on kohalikud läbi aegade argaaniapuid ka ehitus- ja küttematerjalina kasutanud. Veel 1990ndatel oli argaaniametsade hävimine tõenäoline perspektiiv, kuivõrd iga-aastaselt vähenesid argaaniametsad 600 hektari võrra ning probleemi konteksti asetades võib öelda, et vähem kui sajandi jooksul oli kadunud enam kui kolmandik argaaniametsadest. Tänu otsustavale tegevusele on aga suudetud negatiivset stsenaariumi pidurdada ning selles mängib võtmerolli just argaaniaõli tootmine.

goats

Kitsed argaaniapuu otsas. Allikas: The Guardian

KUIDAS ARGAANIAÕLI TOODETAKSE?

Õli valmistatakse (enamasti puu otsast maha kukkunud) argaaniaviljadest. Esmalt viljad kuivatatakse, seejärel eraldatakse viljast pähkel ning sellest omakorda tuum. Viimast pressides saadaksegi kätte väärtuslik argaaniaõli. Õli tootmise kõrvalproduktina tekkivat tihket pastat müüakse Marokos kosmeetikatootena. Pähklikoori kasutatakse küttematerjalina ning vilja söödav osa läheb kohalike farmiloomade toitmiseks. Niisiis kasutatakse argaaniaõli tootmise kõik kõrvalproduktid ära.

grinding the argan kernels

Argaaniaõli tootmine traditsioonilisel meetodil. Allikas: Argan Export Company

ARGAANIAMETSADE PÄÄSTMINE JA NAISÜHISTUTE LOOMINE

Nagu öeldud, ei mõju argaaniaõli tootmine puudele koormavalt, vaid vastupidi: kui pakkuda kohalikele võimalust õli tootmisest ja müügist tulu teenida, hoiduvad nad argaaniapuude maha raiumisest. 1990ndate lõpus algatatigi sääraste motiividega tegevustepakett ning üheks selle valdkonna eestvedajaks sai Zoubida Charrouf, Mohammed V Ülikooli keemiaprofessor ning Albaytar Assotsiatsiooni president. Charrouf’i eesmärk oli ühitada kultuurilised ja keskkonnaalased eesmärgid sotsiaalmajanduslikega: säilitada looduskeskkonnale nõnda vajalik argaaniametsade kooslus, millel on ühtlasi märgiline tähendus marokolaste kultuuriajaloos, samal ajal sellest juba niigi kasulikust teost ka majanduslikult võites.

Charrouf_argan_co_op

Zoubida Charrouf. Allikas: Morocco On The Move

Charrouf algatas uuringuprojekti eesmärgiga välja selgitada argaaniaõli tootmise potentsiaalsed keskkondlikud, kultuurilised ja sotsiaalmajanduslikud mõjud. Uuring, mille rahastajaks oli IDRC*, selgus, et argaaniaõlil oma unikaalsete kosmeetiliste ja kulinaarsete omadustega on võtmetähtsus säilitamaks argaaniametsasid ühelt poolt ning võimustamaks berberi naisi teiselt poolt. Uuringurahastuse toel tegeles Charrouf ühtlasi argaaniaõli tootmisviiside ning vastava valdkonna ärijuhtimise võimaluste arendamisega. Alates 1990. aastate lõpust on Marokos loodud ligikaudu 50 argaaniaõli tootmisega tegelevat ühistut – paljud nendest asutas Charrouf. 1998. aastast alates kuulub argaaniamets ka Unesco Biosfääri kaitseala koosseisu ning praegu ülemaailmselt tuntud ja hinnatud argaaniaõli on rahvusvaheliselt sertifitseeritud PGI (Protected Geographical Indication) toode. PGI on Euroopa Liidu sertifitseerimissüsteem ning argaaniaõli on esimene Aafrika toode, millele nimetatud tiitel omistatud on.

ARGAANIAÕLI FEMINISTLIK TÄHENDUS

Niisiis on nn. argaaniaõli revolutsioon olnud produktiivne mitmes mõttes: see on aidanud säilitada unikaalseid argaaniametsi ning pakkunud märkimisväärselt suuremaid sissetulekuid kohalikele marokolastele. Õli tootvatesse ühistutesse kuuluvad liikmed teenivad nüüd keskmiselt 6 eurot päevas ehk ligikaudu 10 korda enam kui aastaid tagasi. Lisaks keskkondlikele ja majanduslikele boonustele on argaaniaõlil ka feministlik tähendus. Nimelt töötavad argaaniaõliühistutes üksnes naised. Naised, kellel enne ühistutes töötamist puudus nii sissetulek kui haridus ning seega ka iseseisvus. Nagu öeldud, siis IDRC rahastatud ja Charrouf’i läbiviidud projekti üheks eesmärgiks oligi lisaks muule ka kohalike naiste võimustamine – sissetulekute ja hariduse võimaldamise teel naiste sotsiaalmajandusliku staatuse tõstmine.

berber_women_producing_argan_oil

Argaaniaõli tootmine naisühistus. Allikas: The Guardian.

Enne naisühistute loomist toodeti argaaniaõli väikestes perefirmades, kus tööde jaotus naiste emantsipatsiooni ei soosinud. Naine tegeles lihtsa füüsilise tööga (korjas argaaniaviljad ning pressis õli) ning tema meessoost pereliige (abikaasa või vend) otsustas, millise kanali kaudu õli rahaks või vahetuskaubaks muuta. Naiste toonane roll ei eeldanud mõistagi ka hariduse vajalikkust ning lisaks võimetusele otsustada õli turustamise küsimuses jäid naised tihtipeale kõrvale ka muudes peresisestes otsustusprotsessides. Praegused ühistud võimaldavad aga naistele nii haridus- ja tervishoiuteenuseid kui ka sealse ühiskonna tähenduses märkimisväärseid sissetulekuid (kuupalk kuni 250 eurot + aastaboonused). Finantsiline iseseisvus võimaldab naistel ise otsustada, kuidas nad oma tulusid kulutavad – see omakorda on muutnud naiste staatust pere- ning ühiskonnas.

„Minu elu on tõesti muutunud. Varem oli nii, et ma ei saanud isegi kodust lahkuda. Nüüd teenin ma ise oma sissetuleku ning saan lapsed kooli saata.“ Tamanar’i ühistusse kuuluv marokolanna.

„Ühistusse kuulumine vabastas mind kurnavatest kodutöödest. Nüüd õpin ma lugema ja kirjutama ning olen õppinud, kuidas tagada argaaniaõli kvaliteeti. Ühistu on muutnud mind iseseisvamaks. Mul on olnud võimalus külastada ka teiste provintside ühistuid. Olen näinud, kuidas teised minusugused tüdrukud ja naised on omandanud võimaluse kujundada oma saatust ning liikuda edasi, luues näiteks oma enese ühistuid.“ Taitmani ühistusse kuuluv marokolanna.

Paraku tuleb nentida, et ka praegune süsteem ei ole täiuslik – pikalt marginaliseeritud ja ilma hariduseta naisi võidakse kohalike meeste ja rahvusvaheliste ettevõtete poolt endiselt ekspluateerida. Nii Charrouf kui mitmete sotsiaalselt vastutustundlike ettevõtete esindajad on siinkohal rõhutanud ühistutes töötavate naiste harimise vajalikkust. „Vaja on küllaldaselt koolitusi. Kui nad on koolitatud, siis see toimib. Kui mitte, leiavad nad end taas abikaasa, isa või ühistu presidendi poolt juhituna, ning sel moel saavad nad väga vähe kasu“, selgitas Charrouf. Seega, kuigi kaasaegne ühistutesüsteem ei ole täiuslik, tuleb siiski rõhutada, et on astutud märkimisväärne samm edasi – ajalooliselt nn naiste tööna nähtud argaaniaõli tootmine hakkab viimaks ometi kohalikele naistele väärilist tasu pakkuma ning senist patriarhaalset võimutasakaalu kõigutama.

*IDRC (International Development Research Centre) – Kanada valitsuse loodud organisatsioon, mis rahastab arengumaades läbiviidavaid uuringuid soodustamaks nende riikide mitmekülgset arengut, vähendamaks vaesust ning algatamaks suurejoonelisi positiivseid muutusi.

Kasutatud allikad:

Advertisements

Mis on Gaia mineraalkosmeetika?

gaiapuuderGaia mineraalpuudrid on suurepäraseks tervislikuks alternatiiviks jumestuskreemidele ja tavapuudritele. Sobivates vahekordades kombineeritud naturaalsed mineraalid moodustavad siidiselt pehmed segud, mida on lihtne peale kanda. Gaia toodetel on väga hea ja pikaajaline katvus – puuder peidab nahavead ning kujundab ühtlase ja naturaalse lõpptulemuse.

Gaia mineraalkosmeetikatooted ei sisalda nahale kahjulikke ja mittevajalikke koostisosi nagu parabeene, talki, vismutoksükloriidi või sünteetilisi õlisid. Mida vähem koostisosi, seda väiksem tõenäosus allergiliste reaktsioonide tekkeks. Seetõttu sobivad mineraalpuudrid ka tundlikele nahatüüpidele. Gaia mineraalpuudrid ei sisalda ummistavaid täiteaineid, mistõttu tasub neid proovida ka kergesti ummistuva ja/või aknele kalduva naha korral. Gaia mineraalpuudrid sisaldavad vaid naturaalseid mineraale: vilgukivi, titaaniumdioksiidi, tsinkoksiidi ja raudoksiide. Tänu titaaniumdioksiidile ning tsinkoksiidile pakuvad puudrid vähesel määral kaitset päikesekiirguse eest. Tsinkoksiid on tuntud oma rahustava toime tõttu.

Gaia mineraalkosmeetika on eesti toode: toonid on segatud ning tooted pakendatud Eestis; kvaliteetsed ja sertifitseeritud toorained pärinevad Euroopa ja Ameerika müüjatelt.

Gaia mineraalkosmeetika – puhta ilu heaks.

puuder

http://www.gaiacosmetics.ee/

Mineraalkosmeetika kui kaasaegse ilutööstuse trend nr 1: müüdid ja tõed

Kuigi mineraalkosmeetikast räägitakse kui kaasaegsest trendist, ei ole iseenesest selle näol tegemist millegi uuega. Mineraalkosmeetika koostisosi kasutati juba antiikajal: näo kaunistamiseks, sõjamaalingute tegemiseks jne. Olles vahepeal unustuste hõlma vajunud, sai mineraalkosmeetika renessanss, seda küll teistsuguste tehnoloogiate abil toodetuna, alguse 1970ndatel. See oli aeg, mil kosmeetikatööstust hakati tsentraalselt reguleerima ning muuhulgas kehtestati kosmeetikatootjatele nõue avalikustada iga toote puhul kõik selle komponendid. See paljastas paljude kosmeetikumide ehmatava koostise – kuigi see toona veel väga aktuaalseks ei kujunenud, oli paljudel tarbijatel siiski võimalik näha, et tooted, mis peaksid nende ilu esile tooma, ei olnud sisuliselt muud kui kaheldava väärtusega kemikaalikokteilid! Sestap hakkas sellest ajast alates tasapisi arenema mineraalkosmeetikatööstus, mille kohta võiks öelda, et täna on see oma tipul – on raske leida dekoratiivkosmeetikatoodet, mis ei pretendeeriks nimele ‚mineraalkosmeetika’ või ‚mineraalidega kosmeetika’. Niisuguses olustikus on aga tarbijal lihtne segadusse sattuda: kui mineraalkosmeetika tootjaid on nii palju, siis kuidas selles virvarris orienteeruda?

minerals

Püüdkem esmalt defineerida mineraalkosmeetikat. Kuigi üksüheselt kokkulepitud definitsioonid ja regulatsioonid ses osas puuduvad, nagu ka looduskosmeetika puhul, siis mingitest üldlevinud kriteeriumidest saab siiski rääkida. Puhas mineraalkosmeetika on niisugune dekoratiivkosmeetika, mis sisaldab üksnes looduslikke mineraale nagu raudoksiidid, tsinkoksiid, titaaniumdioksiid ning vilgukivi. Need on jahvatatud väikesteks osadeks ning segatud sobivates kontsentratsioonides ühtlasteks puudriteks. Võib öelda, et niisugune mineraalkosmeetika on kõige puhtam ja naturaalsem ning kõige enam oma nime vääriline.

mineral-powder-600x600

Kuigi mineraalkosmeetika tiitlit soovivad kanda väga paljud erinevad tooted kosmeetikaturul, võiks enamiku kohta nendest kasutada siiski nimetust ‚mineraalidega kosmeetika’, kuna need sisaldavad lisaks looduslikele mineraalidele ka õlisid, võisid, vahasid, lõhnaaineid, säilitusaineid jms. Sestap võivad paljudel säärastel toodetel puududa või vähe esineda neid kasulikke omadusi, mida puhtale mineraalkosmeetikale omistatakse. Vältida tasuks niisuguseid puudreid, mis sisaldavad talki, boornitriidi ja vismutoksükloriidi. Näiteks viimati mainitud komponendi näol on tegemist sünteetilise pulbriga, milles on vismut (raskemetallide rafineerimisprotsessi kõrvalprodukt) kombineeritud vee ja kloriidiga. Vismutoksükloriidi kasutatakse mineraalkosmeetikatööstuses toodetele sära lisamiseks. Mitmete allikate sõnul võib aga see koostisosa põhjustada nahaärritusi. Näiteks dermatoloog Judith Hellman on öelnud, et vismutoksükloriid võib raskendada akne kulgu ning põhjustada tundliku naha, iseäranis roosatsea korral, ärritusi.

Kas puhas mineraalkosmeetika sobib kõigile, nagu väidavad mõned tootjad? Mõistagi on tegemist müüdiga. Esiteks tasub ettevaatlik olla nendel, kellel on ülikuiv nahk. Kuna mineraalkosmeetika ei sisalda niisutavaid aineid, vaid inertseid mineraale, tuleks kuiva naha korral eelnevalt nahka korralikult niisutada ning kindlasti mitte kanda nahale mineraalpuudrit liiga palju. Eelnevalt niisutades ning üksnes õrna kihti peale kandes võib aga mineraalkosmeetika ka kuiva naha puhul osutuda väga heaks valikuks! Lisaks ei pruugi mineraalkosmeetika sobida neile, kel esineb tundlikkust mõne puudris sisalduva mineraali suhtes – kuivõrd komponente on vähe, on ka nahaärrituse teke kirju koostisega puudrist madalam, kuid siiski mitte olematu. Kokkuvõtvalt, 100% garantiid ei saaks ükski tootja anda, kuigi võib väita, et mineraalkosmeetika puhul on nahaärrituste teke minimaalne. 

Ühe mineraalkosmeetika ohuna on toodud potentsiaalset nanoosakeste olemasolu. Nanoosakesed on nii väikesed osakesed, et on suutelised läbima nahapoore. See oht näib aga samuti suuresti müüt olevat, kuna kosmeetikatootjatel ei ole lihtsalt põhjust nanoosakesi kasutada. Nagu on öelnud üks tunnustatumaid kosmeetikakeemikuid Perry Romanowski: „kui tõesti leidub tooteid, mis sisaldavad nii väikseid osakesi, et neid võiks kutsuda nanoosakesteks, oleksid need kosmeetikatoodet silmas pidades kasutud, kuna nad oleksid läbipaistvad ega pakuks mingitki katvust”.

puuder

Tõsi on aga see, et (puhta) mineraalkosmeetika koostis on tõesti lihtne ja naturaalne – vaid naturaalsed maapõuest võetud mineraalid, ei muud!  Lihtne koostis tähendabki seda, et tooted sisaldavad vaid seda, mida jumestamiseks vaja. Sellest tõsiasjast tuleneb kaks mineraalkosmeetika hüve: 1) see pakub väga head katvust (kuna ei sisalda lahjendavaid täiteaineid), 2) nahaärrituste risk on viidud miinimumini ehk mineraalkosmeetika on väga heaks valikuks ka väga tundliku naha korral.

375x321_mineral_makeup

Seetõttu soovitavad mineraalkosmeetika kasutamist ka paljud dermatoloogid ja kosmeetikakeemikud (vt nt Schultz; Hammer). Näiteks dermatoloog Brooke Jackson soovitab seda oma roosatsea, ekseemi või lihtsalt tundliku nahaga patsientidele. Ta on öelnud „30ndates ja 40ndates naised kirjeldavad, et nende vannitoa riiulid on täidetud toodetega, milles üks või teine komponent põhjustab ärritusi. Kui nad proovivad mineraalkosmeetikat, tunnistavad paljud neist, et viimaks ometi ja esimest korda elus saavad nad dekoratiivkosmeetikat kasutada ilma probleemideta”. Dermatoloog Neal Schultz on öelnud: „see (mineraalkosmeetika) põhjustab tundliku naha korral palju väiksema tõenäosusega allergilisi reaktsioone. Ning kuna see ei sisalda õlisid, ei soodusta see probleeme ka aknele kalduval nahal”.

Lisaks heale katvusele ja lühikesele koostisosade nimekirjale tasub tähelepanu pöörata ka sellele, et need vähesed komponendid, mis seal on, on nahale kasulikud. Need ei tee küll kõiksugu imeasju, mida mõned tootjad ja müüjad väidavat (nt ei paku nahale n-ö liftingut, ei niisuta – kuidas inertsed mineraalid saaksid niisutada? jne), kuid üht-teist kasulikku nad teevad. Teadaolevalt pole tõestatud, et mineraalkosmeetika raviks aknet, küll aga seda, et mineraalkosmeetikas sisalduvad rahustavad komponendid, nagu tsinkoksiid, rahustavad ja leevendavad põletikulist seisundit ning võivad seeläbi kaasa aidata naha paranemisele. Kõige positiivsemaks võib pidada aga seda, et olles niivõrd puhas ja inertne, ei soodusta mineraalkosmeetika bakteritele sobivat kasvupinnast nahal, mis on väga oluliseks argumendiks suurepoorilisele ning kergesti aknele kalduvale nahale. Ning muidugi asjaolu, et mineraalkosmeetika ei sisalda poore ummistavaid täiteaineid, mistõttu saab mineraalkosmeetikat kasutades palju tõenäolisemalt vistrike teket vältida.

Kuidas mineraalkosmeetikat kasutada? Soovitud tulemuse jaoks on oluline kasutada õigeid pintsleid ning kanda puuder näole õigel viisil. Pintslina teevad kõige paremat tööd sünteetiliste ja ülitihedate karvadega kabukipintslid. Ma ei ole kohanud paremat pintslit kui see pisike ja käepärane ning ülimalt pehme ja tihe kabuki. Lisaks kabukile või suurele puudripintslile võib kasutada ka väiksemat ja täpsemat pintslit, millega saab spetsiifilisemalt probleemsetele kohtadele puudrit tupsutada. Peale kandmise koha pealt on olulised kaks põhimõtet: kanda pigem vähe kui palju (enne puuderdamist koputada liigne puuder pintslilt maha) ning peale tuleb kanda suurte, üsna jõuliste ning ringjate liigutustega. Need meetodid aitavad saavutada kõige parema ja ühtlasema tulemuse.

Mineral-Makeup

Kokkuvõtvalt, nii nagu populaarsete teemade puhul ikka, levib mineraalkosmeetika kohta nii selle eest- kui vastukõnelejate leeris mitmesuguseid müüte. Mineraalkosmeetika ei tee nahaga imesid, kuid ta ka ei koorma nahka ning võib mõjuda rahustavalt ja kaitsvalt. Mineraalkosmeetika sobib oma lihtsa koostise poolest ka tundlikule nahale ja seega palju laiemale kasutajaskonnale kui kirjute koostistega jumestustooted, samas leidub kindlasti vähesel määral ka neid, kellele isegi mineraalkosmeetika ei sobi. Et aga tõesti mineraalkosmeetikat, mitte mineraalidega kosmeetikat soetada, lugegem koostisosade nimekirju! 🙂

Loe lisaks eestimaise ja 100% mineraalse Gaia mineraalkosmeetika kohta siit.

Kasutatud allikad:

http://www.webmd.com/beauty/makeup/the-lowdown-on-mineral-makeup?page=2

http://www.webmd.com/beauty/makeup/whats-up-with-mineral-makeup?page=1

http://www.livestrong.com/article/277187-health-effects-of-using-titanium-oxide-in-skin-cream/

http://www.livestrong.com/article/153073-harmful-ingredients-in-mineral-foundation/

http://www.gaiacosmetics.ee/

Hõrgult magusat jõuluhõngu klementiini eeterlikust õlist

eeterlikud

Meil on rõõm teatada, et Gaia eeterlike õlide valikusse on lisandunud uus toode – klementiini eeterlik õli! Klementiin on hariliku mandariinipuu sordi Clementine vili. Lõhna poolest on klementiin väga sarnane mandariinile – seega on tegemist meie kultuurile harjumuspärase jõulutunnet loova nauditava aroomiga! Tubadesse pühademeeleolu kujundades tasub välja otsida ka aroomilamp ning piserdada sellesse mõned tilgad hõrk-magusat klementiini eeterlikku õli.

clementines

Klementiini aroomi võib kirjeldada kui rikkalikku buketti värskest ja kargelt magusast tsitruselisest koos õrnalt tajutavate lilleliste nootidega. Aroomteraapias on klementiini eeterlikule õlile omistatud emotsionaalset seisundit parandavaid omadusi. Seda on traditsiooniliselt kasutatud ärevuse ja paanika leevendamiseks ning üleüldiseks lõõgastumiseks. Klementiini eeterlikku õli võib proovida ka unetuse korral.

Klementiini avastamise kohta on mitmeid narratiive. Tuntuim räägib sellest, et klementiini kui juhusliku hübriidi avastas Alžeeria vaimulik Clement Rodier. Teine lugu pajatab, et hübriidi lõi sihilikult Alžeeria preestri Pierre Clement. Kolmanda versiooni kohaselt avastati klementiinid juba palju varem Hiinas. Olgu avastamisega nagu on, tänaseks on klementiinipuu tuntud kui mandariinipuu erisort, mille viljadeks on kergesti kooritavad, seemneteta ja magusad klementiinid.

klementiin

Kuidas klementiini eeterlikku õli kasutada?

Nagu teistelgi eeterlikel õlidel, on ka klementiinil väga laiad kasutusvõimalused:

  • Valmista sellest omanäolisi kosmeetikatooteid! Kui soovid rõõmustada oma lähedast unikaalse jõulukingitusega, võid kombineerida klementiini eeterlikku õli mõne meeldiva taimeõli või –võiga – tulemuseks on rikkalik, naturaalne ja omanäoline kingitus!
  • See sobib nii naha- kui juuksetoodete lõhnastamiseks ja toime parandamiseks. Magusalt värskendavat eeterlikku õli võib lisada aroomi ja toime parandamiseks šampooni, palsami, kreemi või näomaski koostisesse. Sealjuures võib lisada paar tilka klementiini õli ka omavalmistatud savimaski segu hulka; sega omavahel näiteks prantsuse rohelist savi, roosivett ja klementiini eeterlikku õli – tulemuseks on tõhus puhastaja, mis pakub lisaks ka nauditavat aroomteraapiat!
  • Kasuta klementiini eeterlikku õli aroomilambis, et täita tuba kargelt magusa ja rahustava aroomiga! Samuti sobivad eeterlikud õlid ka küünlasegudesse lisamiseks ning pesuloputussahtlisse lisamiseks;
  • Piserda veidi õli taskurätile või enne uinumist padjale, rahustamaks meeli ning soodustamaks uinumist.

Rohkelt teisi baasaineid – õlisid, võisid, savisid, eeterlikke õlisid jt – leiad Gaia looduskosmeetika e-poest. 

Gaia suvetoode valitud!

Juulikuus leidsid Gaia Facebook’i lehel aset parima suvetoote valimised, millest võttis osa peaaegu 250 Gaia toodete kasutajat. Iga vastaja võis välja pakkuda ühe või mitu oma lemmikut toodet Gaia e-poes, mis võiksid pretendeerida parima suvetoote tiitlile. Valimiskeerisesse pakuti kokku veidi üle 20 erineva toote, millest aga iseäranis just kahe vahel läks lahti tuline võitlus. Järgnevalt lõplikud tulemused.

Gaia suvetoode 2014: VÕITJAkookosõli (69 häält)

kookosoli

Mõned kommentaarid:  „Parim suvetoode nii sees- kui välispidiselt on kindlasti kookosõli!”; „aastaid minu lemmik”; „kookosõli on lemmik – massaažiks, juuksemaskiks, kehaniisutamiseks. Must Be toode!”; „kookosõli kehale ja juustele – teeb juuksed läikivaks ja keha pehmeks”;

Gaia suvetoode 2014: 2. Kohtroosivesi (57 häält)

lilleeveed_3tk+ger

Mõned kommentaarid: „Väga jahutav ja värskendav kuumal suvepäeval”; „olen roosiveest täiesti sõltuvuses. See on hea näopuhastaja ning meeldiva lõhnaga värskendaja”; „suvel lausa asendamatu!”; „lemmik läbi kõikide aastaaegade”;

Gaia suvetoode 2014: 3. Kohtvaarikaseemneõli (28 häält)

vaarikas

Mõned kommentaarid: „kindel lemmik juba teist aastat, see on enda ja laste kaitsmiseks-niisutamiseks alati kaasas”;

Gaia suvetoode 2014: 4. Koht Aubrey Organics Puhas Aloe Vera (15 häält)

Puhas Aloe Vera

Mõned kommentaarid: „absoluutse täiusliku naha saladuse võti!”;

Gaia suvetoode 2014: 5. Kohtrafineerimata sheavõi (8 häält)

sheavõi

Mõned kommentaarid: „parim suvetoode!”;

Gaia suvetoode 2014: 6. Kohtrafineerimata kakaovõi ja Aubrey päiksekaitsekreem SPF 26 lõhnastamata (mõlemal 7 häält).

Lisaks pakuti korduvalt Aubrey Organics NuStyle juustesse jäetavat palsamit, erinevaid õlisid (kibuvitsa-, arbuusi-, emu- ja jojoobiõli ning lavendli ja sidrunheina eeterlikku õli), lilleveesid (apelsini- ja nõiapuuvesi) ning päiksekaitsekreeme (SPF 45 lastele ning SPF 15 kaitsev kreem näole).

Suured tänud kõikidele osalejatele!

Armastusväärne avokaado

avocado

Käesolevas postituses leiavad kajastust minu lemmikviljad avokaadod ja nende lihast pressitud õli, sest lisaks suurepärastele maitsenaudingutele (salatites, võileibadel jne) pakuvad need fantastilised loodusannid toitu ka nahale. Aastatepikkuse õlide kasutamise tulemusena on kujunenud mitmeid lemmikuid nahaõlisid, näiteks argaaniaõli, vaarikaseemneõli, kameeliaõli. Nüüd olen aga juba mõnda aega nahka niisutanud avokaadost pressitud õliga ning võin rahulolevalt tõdeda, et kuiva naha toitmisel teeb see suurepärast tööd!

avokaadopuu

Avokaado ehk ameerika pirnloorber kuulub loorbeliliste sugukonda ning pärineb Mehhikost, asteekide ajast. Asteegid olevat avokaadot nimetanud „puuviljade kuningaks“ ning mõelnud sellest kui luksuslikust afrodisiaakumist. Juba asteekide ajast pärinev avokaadokreem Guacamole on väga levinud tänapäevalgi ning seda nii Mehhikos kui mujal maailmas. Avokaadost saab valmistada ka mitmeid teisi hõrgutisi ning mida rohkem seda süüa, seda parem, kuna vili sisaldab rohkelt tervislikke toitaineid. Samal põhjusel on see ka suurepärane nahahooldusvahend.

Avokaadoõli sisaldab nahale kasulikke proteiine ja küllastumata rasvhappeid. Väidetavalt aitab avokaadoõli suurendada naha kollageeni tootmist, mis muudab naha lopsakamaks ja nooruslikumaks. Avokaadoõli sisaldab ka koostisosa nimega steroliin, millega läbi viidud uuringud on tõestanud selle võimet pehmendada nahka ning vähendada vanaduslaike. Samuti on avokaadoõli rikkalik antioksüdantide poolest (näiteks vitamiinid A, D ja E), mis teeb sellest hea vahendi päikesekahjustustega naha hooldamiseks. Õlis sisalduvad letsitiin ja kaalium, aga ka rasvhapped, proteiinid ja antioksüdandid, teevad sellest ühtviisi suurepärase hooldaja nii nahale kui juustele.

avo

Avokaadoõli puhul on märkimisväärne asjaolu, et vastupidiselt enamikele teistele taimeõlidele, mida saadakse seemnete pressimise teel, on avokaadoõli pressitud viljalihast. Külmpressitud neitsiavokaadoõli, mis on müügil ka Gaia e-poes, on üsna paks ja rohelist värvi, aromaatne vedelik. Nimetatud omadused annavad mõista, et selles kontsentreeritud taimesaaduses on peidus külluslikult kasulikke omadusi.
Mida avokaadoõliga teha? Mina kasutan seda nii näo kui keha niisutajana. Kannan seda nahale peale pesemist või näonaha puhastamist, kui nahk on veel õrnalt niiske. Nagu ka teisi õlisid, ei tasu seda peale kanda liiga palju. Mõnest tilgast piisab. Sedasi imendub õli hästi ja muudab naha siidiselt pehmeks. Avokaadoõli on piisavalt kerge ka silmaümbruse niisutamiseks. Nagu öeldud, sobib avokaadoõli suurepäraselt ka juustele. Masseeri pisut õli peanahale ning kanna ühtlaselt juustele, hoia 30 minutit (hea, kui katad juuksed kilemütsi või kuuma veega märjaks tehtud rätikuga) ning pese šampooniga. Selline toiming toidab ja pehmendab nii juukseid kui peanahka.

Elagu avokaadod! 🙂

Kasutatud allikad:
Kiik, H. (1989). Maailma viljad. Tallinn: Valgus.
http://www.gaiacosmetics.ee/index.php?route=product/product&path=66_7_33&product_id=361
http://www.med-health.net/Avocado-Oil-For-Skin.html
http://www.earthy.com/Avocado-Ancient-Food-of-the-Future-W714.aspx
http://www.aocs.org/Membership/FreeCover.cfm?ItemNumber=1099

AHA-hapetega nahahooldustooted kodusest majapidamisest

Image

Alfahüdroksühapped (AHAd) on märksõna, mida dermatoloogia ja kosmeetika valdkonnas kasutatakse üha enam. Selle põhjuseks on nimetatud ainetega saavutatud head tulemused kortsudevastases ning naha tekstuuri ühtlustavas hoolduses. AHAd on tõestanud oma efektiivsust aknet, UV-kahjustusi  ning kortse vähendavates teraapiates. Neil põhjustel on suurenenud nõudlus AHAde vastu toorainete turul, mis omakorda on muutnud need happed suhteliselt kalliks.  Kuid kas teadsid, et alfahüdroksühappeid sisaldavad ka meie igapäevaselt tarbitavad toiduained ning praegusel hooajal võib neid leida ka kodusest õuna- ja ploomiaiast?

Image

Arvamus, justkui oleks alfahüdroksühapetest kasu saamine nii-öelda viimase aja leiutis, on ekslik, kuna väidetavalt pani juba Cleopatra need ained enda naha kaunistamiseks tööle piimavanne nautides. Kaasajale on siiski omane naturaalsetes allikates leiduvate alfahüdroksühapete tundmine, töötlemine ja tehislik valmistamine. AHAsid (nii sünteetilisi kui looduslikke) kasutatakse tänapäeva kosmeetikatööstuses laialt: nii näokreemide kui -maskide, toonikute kui kehakoorijate koostises.

AHAdega hooldus on suhteliselt kättesaadav aga kõigile, kuna nagu juba öeldud, sisaldavad üsna laialt levinud ja paljudele pea igapäevaselt kasutusel olevad toiduained neidsamu happeid. Alfahüdroksühappeid sünteesitakse puuvilja- ja piimasuhkrust. Kõige laialdasemalt kasutatavad AHAd on glükoolhape ja piimhape, kuna nad imenduvad nahka hästi ning nende efektiivsust ja kõrvalmõjusid on teaduslikult rohkelt uuritud. Järgnevalt on välja toodud viis peamist alfahüdroksühapete tüüpi ning nende allikad:

¤ glükoolhape – suhkruroog

¤ piimhape – piim, jogurt, hapukoor

¤ malikhape – õunad, pirnid, äädikas

¤ sidrunhape – sidrunid, laimid, apelsinid

¤ tartaarhape – viinamarjad, vein

Image

Kuidas alfahüdroksühapped töötavad?

Veel hiljuti ei olnud teadlastel AHAde toimimismehhanismide kohta päris täpset selgitust. Levinud arvamus oli selline, et AHAd lõhustavad naha pealmises kihis olevate rakkudevahelise „liimi“, mistõttu pindmised rakud eemalduvad kergesti. Kuid kui see oleks nii lihtne, siis peaks sellise ülesandega hakkama saama iga hape. Ometi pole see nii.

Ajakirjas „Journal of Biological Chemistry“ avaldatud uuringus selgitatakse mudelit, kuidas glükoolhape siseneb keratinotsüütidesse (naha pindmises kihis olevad rakud) ning moodustab vabasid prootoneid, luues happelise seisundi raku sees. Madal pH aktiveerib TRPV3 ioonide kanali (s. o. kanal, mis asub keratinotsüütide membraanis), avades selle ning võimaldades kaltsiumiioonidel voolata rakku. Kaltsiumiioonide üleküllus rakkudes viib raku surmani ehk pindmiste naharakkude eemaldumiseni, mis ongi keemilise koorimise eesmärgiks.

Järgnevalt mõned kodused AHAsid sisaldavate segude retseptid.

 

Image

Kooriv AHA-mask viinamarjadega

Vaja läheb:

Väike peotäis viinamarju

3 tl kaerajahu

0,5 tl mett või suhkrut

Purusta viinamarjad ning sega kaerajahu või jahvatatud kaerahelveste ning mee või suhkruga. Kanna segu puhastatud nahale (vältides silmaümbruspiirkonda) ning hoia peal 10 minutit. Loputa korralikult maha.

Image

Värskendav AHA-mask suhkru ja puuviljadega

1 väike pirn või õun

2 tl suhkrut

1 tl kookosõli

1 tl sidrunimahla

Purusta kooritud pirn või õun, sega kookosõli ning peene (vajadusel peenemaks jahvatatud) suhkruga. Lisa sidrunimahl  ning kanna 10 minutiks näole, vältides silmaümbruspiirkonda. Loputa korralikult maha.

Värskendav näotoonik piimaga

Piim on suurepärane naha puhastaja ning värskendaja. Immuta vatipadi külma piimaga ning tõmba üle näo. Aroomi ja lisaomaduste saamiseks lisa vähesele kogusele piimale meelepärast eeterlikku õli (1-2 tilka eeterlikku õli 5 ml piima kohta), näiteks piparmündi, rosmariini, lavendli, patšuli või magusa apelsini eeterlikku õli.

Sidrunitoonik

Sidrunitoonik ehk lihtsalt puhas sidrunimahl näole kantuna aitab nahka puhastada, koorida ja siluda. Pressi sidrunitest pisut värsket mahla ning kanna näonahale, vältides silmaümbruspiirkonda. Hoia 5-10 minutit ning loputa maha. Sobib suurepäraselt näiteks akne puhul.

 

Allikad:

http://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_hydroxy_acid

http://dermatology.about.com/cs/skincareproducts/a/aha.htm

http://phys.org/news/2012-08-cellular-basis-anti-aging-costmetics.html